GanapathyRam Theatre 4K Dolby 7.1


101 Lattice Bridge Road, Adyar, Kamaraj Nagar 1st Cross St, Chennai, Tamil Nadu 600020, India, Adyar, Chennai

Movies in GanapathyRam Theatre 4K Dolby 7.1